Kadry i płace

Zakres usług:

  • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji
  • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
  • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych)
  • sporządzanie deklaracji PFRON,
  • sporządzanie dokumentów kadrowych (akta osobowe)
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników PIT 11,PIT 4R, PIT 8AR, PIT 40, PIT-8C, IFT i inne
  • reprezentowanie klienta przed ZUS w zakresie naszego pełnomocnictwa
Top