by

Ryczałt jako jedna z form opodatkowania przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mają wiele form opodatkowania do wyboru. Można zdecydować się między innymi na ryczałt. Przed wybraniem go należy dokładnie zapoznać się z zasadami i potencjalnymi korzyściami. Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą znaczenie mają oczywiście stawki opodatkowania na ryczałcie. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, na czym polega i kto może z niego skorzystać.

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

W przypadku ryczałtu podstawą jest przychód, który został uzyskany po dokonaniu odliczeń. Z rozwiązania tego korzystają przede wszystkim właściciele firm, którzy nie wydają wielu pieniędzy na ich prowadzenie. W ryczałcie nie bierze się pod uwagę kosztów uzyskania przychodu. Można wobec tego liczyć na uproszczoną procedurę obliczania należnego podatku. Jeśli ktoś prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub osiąga przychód z tytułu najmu/dzierżawy, to warto wybrać ryczałt jako formę opodatkowania.

Na rozwiązanie to mogą zdecydować je także spółki zarówno cywilne, jak i jawne. Istotne będzie jednak to, aby wspólnikami były wyłącznie osoby fizyczne. Ryczałt nie jest opcją dla przedsiębiorców, którzy uzyskali przychód w poprzednim roku podatkowym powyżej dwóch milionów euro. Nie mogą z niego korzystać także producenci wyrobów akcyzowych, osoby prowadzące apteki, handlujące dewizami. Jeśli ktoś zdecydował się na okresowe zwolnienie od podatku dochodowego, to nie przysługuje mu możliwość wybrania ryczałtu jako formy opodatkowania.

Jakie są stawki opodatkowania na ryczałcie w 2023 roku?

Stawki ryczałtu o opodatkowanego są bardzo zróżnicowane. Istnieje wiele progów, ich wysokość wynosi od 2 do 17%. Jeśli ktoś sprzedaje produkty roślinne lub zwierzęce pochodzące z własnej uprawy, które zostały przetworzone w sposób nieprzemysłowy, to może liczyć na najniższą stawkę podatku w wysokości 2%. Niska stawka obowiązuje także między innymi na usługi mające związek z działalnością gastronomiczną i produkcją zwierzęcą. Wynosi 3% stawki podatku. Rośnie ona do 5,5% w przypadku świadczenia usług z zakresu edukacji i ochrony przeciwpożarowej.

Stawka podatku zwiększa się do 8,5% do kwoty 100 000 zł i do 12,5%, jeśli ma dotyczyć firm oferujących zakwaterowanie, realizujących świadczenia dotyczące badań naukowych. Jeżeli ktoś sprzedaje i kupuje nieruchomości na własny rachunek, to zostanie mu przypisane 10% składki podatku. Producenci gier i programów komputerowych, różnego typu oprogramowania i sprzętu komputerowego mają 12% stawki podatku, to samo dotyczy firm zajmujących się reklamą i badaniami opinii publicznej. Najwyższa stawka podatku, czyli 17%, obejmuje wolne zawody.

Zalety korzystania z usług biura rachunkowego

Rachunkowość to integralna część prowadzenia biznesu. Przygotowywanie rachunku zysków i strat, bilansów oraz deklaracji podatkowych może być czynnością bardzo skomplikowaną dla przedsiębiorców. Sytuacje, takie jak zmiany w prawie podatkowym, mogą wpłynąć na trudności w znalezieniu odpowiednich rozwiązań finansowych dla firmy. Dlatego przedsiębiorcy powinni przemyśleć korzyści z outsourcingu usług rachunkowych.

Korzystanie z usług biura rachunkowego przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorców. To nie tylko efektywna pomoc i doradztwo dla klientów, ale również mniejsza ilość kosztów i czasu poświęconego na księgowość. Bezpieczeństwo danych oraz zgodność z przepisami to kolejne zalety, które sprawiają, że outsourcing rachunkowości jest wyborem bardzo mądrym dla każdego przedsiębiorcy.

by

Czym jest podatek liniowy?

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność wybiera formę opodatkowania dochodów bądź przychodów. Nawiasem mówiąc, w przypadku ryczałtu podatek płaci się od przychodu. Na początku wiele terminów może brzmieć obco dla kogoś, kto dopiero zaczyna interesować się podatkami, ale tak naprawdę nie jest to skomplikowane. W razie wątpliwości warto zwrócić się o poradę do doradców z biura rachunkowego.
Istotą jest wybranie takiego opodatkowania, które będzie korzystne dla naszego typu działalności. Dziś powiemy o podatku liniowym.

Co to jest podatek liniowy?

Przy podatku liniowym dochód będzie opodatkowany stawką 19%. Jest to stała stawka – niezależnie tego, czy dochód jest niski czy wysoki. Warto mieć to na uwadze zwłaszcza jeśli w niektórych miesiącach może się zdarzyć, że dochody nie będą wysokie.
Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym może wybrać zarówno podatnik samodzielnie prowadzący działalność, jak i podatnik będący wspólnikiem w spółkach.

W tym miejscu warto przypomnieć sobie czym jest dochód. To cały przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zdarza się, że koszty są wysokie, więc różnica między przychodem a dochodem jest kolosalna. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na podatek liniowy, zobowiązany jest do ewidencjonowania swoich przychodów z działalności oraz kosztów przy pomocy Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Zazwyczaj dobrym pomysłem jest znalezienie dobrego biura rachunkowego.

Składka zdrowotna przy podatku liniowym

W tej formie opodatkowania przedsiębiorca musi w trakcie roku dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Można to robić co miesiąc, kwartalnie lub w uproszczonej formie. Wtedy zaliczka opłacana jest w stałej wysokości bez względu na osiągnięte dochody.

Przy wyborze opodatkowania dochodu liniowo trzeba uwzględnić wszystkie aspekty. Podatnik powinien wziąć pod uwagę przewidywany dochód oraz ulgi i preferencje podatkowe, jakie mu przysługują. Warto wiedzieć, że podatek liniowy nie może być stosowany przez każdego przedsiębiorcę.

Dla kogo podatek liniowy będzie idealnym rozwiązaniem? Na pewno dla tych firm, w których dochód przekracza 120 tys. zł, ponieważ w przypadku opodatkowania według skali podatkowej przekroczenie tego dochodu jest równoznaczne z wyższą stawką podatku wynoszącą 32% od nadwyżki.
Składka zdrowotna przy podatku liniowym w 2023 roku została ustalona na poziomie 4,9% od osiągniętego dochodu. Grupa przedsiębiorców rozliczająca się liniowo ma możliwość zaliczenia wartości opłaconych składek zdrowotnych w ciężar kosztów uzyskania przychodów, co pomniejsza dochód, a więc podatek do zapłacenia.