Księgowość

W Biurze Rachunkowym GFK  świadczymy wszelkie usługi w zakresie księgowości takie jak:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek ( z o.o., akcyjnych, komandytowych), osób fizycznych, stowarzyszeń, fundacji
  • opracowywanie Polityki Rachunkowości
  • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( KPiR)
  • prowadzenie ewidencji ryczałtu i innych
  • opracowanie raportów okresowych według oczekiwań klienta
  • sprawozdawczość statystyczna w zakresie danych finansowo-księgowych do GUS, NBP, KNF.
  • wyprowadzanie zaległości księgowych.
Top