by
księgowość - podatki

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność wybiera formę opodatkowania dochodów bądź przychodów. Nawiasem mówiąc, w przypadku ryczałtu podatek płaci się od przychodu. Na początku wiele terminów może brzmieć obco dla kogoś, kto dopiero zaczyna interesować się podatkami, ale tak naprawdę nie jest to skomplikowane. W razie wątpliwości warto zwrócić się o poradę do doradców z biura rachunkowego.
Istotą jest wybranie takiego opodatkowania, które będzie korzystne dla naszego typu działalności. Dziś powiemy o podatku liniowym.

Co to jest podatek liniowy?

Przy podatku liniowym dochód będzie opodatkowany stawką 19%. Jest to stała stawka – niezależnie tego, czy dochód jest niski czy wysoki. Warto mieć to na uwadze zwłaszcza jeśli w niektórych miesiącach może się zdarzyć, że dochody nie będą wysokie.
Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym może wybrać zarówno podatnik samodzielnie prowadzący działalność, jak i podatnik będący wspólnikiem w spółkach.

W tym miejscu warto przypomnieć sobie czym jest dochód. To cały przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zdarza się, że koszty są wysokie, więc różnica między przychodem a dochodem jest kolosalna. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na podatek liniowy, zobowiązany jest do ewidencjonowania swoich przychodów z działalności oraz kosztów przy pomocy Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Zazwyczaj dobrym pomysłem jest znalezienie dobrego biura rachunkowego.

Składka zdrowotna przy podatku liniowym

W tej formie opodatkowania przedsiębiorca musi w trakcie roku dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy. Można to robić co miesiąc, kwartalnie lub w uproszczonej formie. Wtedy zaliczka opłacana jest w stałej wysokości bez względu na osiągnięte dochody.

Przy wyborze opodatkowania dochodu liniowo trzeba uwzględnić wszystkie aspekty. Podatnik powinien wziąć pod uwagę przewidywany dochód oraz ulgi i preferencje podatkowe, jakie mu przysługują. Warto wiedzieć, że podatek liniowy nie może być stosowany przez każdego przedsiębiorcę.

Dla kogo podatek liniowy będzie idealnym rozwiązaniem? Na pewno dla tych firm, w których dochód przekracza 120 tys. zł, ponieważ w przypadku opodatkowania według skali podatkowej przekroczenie tego dochodu jest równoznaczne z wyższą stawką podatku wynoszącą 32% od nadwyżki.
Składka zdrowotna przy podatku liniowym w 2023 roku została ustalona na poziomie 4,9% od osiągniętego dochodu. Grupa przedsiębiorców rozliczająca się liniowo ma możliwość zaliczenia wartości opłaconych składek zdrowotnych w ciężar kosztów uzyskania przychodów, co pomniejsza dochód, a więc podatek do zapłacenia.